Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die te koop aangeboden worden op deze website: http://www.urn-atelier-ar.com

Door een bestelling te plaatsen of het aangaan van een schriftelijke overeenkomst geeft de klant aan op de hoogte te zijn van de algemene verkoops-, betalings- en leveringsvoorwaarden. Met klant wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koopovereenkomst of andere soort overeenkomst aangaat. De klant is diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. Indien de klant naar zijn eigen verkoopsvoorwaarden verwijst zijn deze niet van toepassing. Tenzij er door ons uitdrukkelijk en schriftelijk een overkomst tot stand komt en deze niet in strijd is met de eigen verkoopsvoorwaarden.

Prijsbepaling

De prijzen genoteerd bij de producten zijn inclusief BTW. De prijs komt tot stand volgens de gebruikte grondstoffen, uren werk en aantal stookmomenten. In de prijs wordt ook het feit dat ieder Urn of Object uniek is verrekend. Er bestaat dus geen enkel werk die van vorm exact gelijk is noch van afwerking. Eens de bestelling geplaatst is zal de prijs van de Urn of Object niet meer veranderen. Wel kunnen er in de verloop van tijd prijsveranderingen plaatsvinden afhankelijk van de kostprijs van de leveranciers en zijn goederen.

Bestelling en betaling

Online betalingen met Bancontact, kredietkaart of overschrijving.

Indien de keuze betaling met overschrijving was, wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Urn-atelier-AR.

Bij laattijdige betaling door de klant zijn wij bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Tijdens het bestellen worden er nog verzendkosten aangerekend. Bij een afhalen in het atelier worden geen verzendkosten aangerekend maar dit is enkel mogelijk na afspraak.

Er kan een geldige bestelling of overeenkomst tot stand komen door gebruik te maken van elektronische communicatievorm, het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Bestellingen worden beoordeeld naar hun haalbaarheid en kunnen geweigerd worden.

Logistiek

De geschatte levertijden wordt bepaald op 3/4 werkdagen in BE/ NL na het ontvangen van de betaling. Wij trachten het product binnen de twee werkdagen na bestelling te verzenden, indien dit niet mogelijk is verwittigen we de klant. Wereldwijde verzendingen zijn mogelijk hierbij worden er geen levertijden bepaald. De levertijden aangegeven op de website zijn enkel een indicatie en derhalve kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Indien door problemen bij de leverancier het product niet geleverd is na 15 werkdagen dient de klant ons hiervan op de hoogte te stellen. Leveringen vinden plaats op de door de klant aangegeven adres. Indien een fout facturatie of leveringsadres opgegeven wordt door de klant is Urn atelier AR niet verantwoordelijk voor vertraagde leveringen of onmogelijkheid van leveringen. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Retourneren

De klant is verplicht om het geleverde product onmiddellijk na de levering te controleren. Indien de klant merkt dat het geleverde product verkeerd, incompleet is dit onmiddellijk via e-mail te melden. (alvorens over te gaan tot terugzending). De klant heeft het recht om na een online aankoop het gekochte product terug te sturen/ om te ruilen binnen de 14 dagen na ontvangst. In dat geval vragen we om na levering dit zo snel mogelijk te melden via e-mail, te melden tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Het om te ruilen product moet bij ons toekomen uiterlijk 14 dagen nadat de klant dit product ontvangen heeft. De kosten voor retourzendingen worden door de klant gedragen. Terugzending kan enkel als het product onbeschadigd en ongebruikt is en dient verzonden te worden in de originele onbeschadigde verpakking ook de accessoires en alle documentatie dienen meegestuurd te worden. In dit geval zal het aankoopbedrag van het product na ontvangst van retour teruggestort worden met hetzelfde betaalmiddel als de gemaakte bestelling. In het geval van om ruilen wordt het eventuele prijsverschil teruggestort of pas verzonden na ontvangen meerprijs. Indien het product beschadigt of gebruikt terug komt bij Urn atelier AR dan heeft de klant geen recht op schadevergoeding, omruilrecht of terugbetaling. Retourneren dient altijd te gebeuren naar Urn atelier AR, Jozef-II Straat 36, 9000 Gent.

Op maat gemaakte urnen of objecten kunnen niet omgeruild of geretourneerd worden.

Afbeeldingen en specificaties

Alle informatie zoals foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de website van Urn atelier AR gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Garantie en klachten

Klachten van de koper dienen binnen de 14 dagen gemeld te worden via e-mail of contact.

De klant is verantwoordelijk en draagt het breek risico voor de urn of object vanaf het moment dat het gekochte product geleverd wordt op het leveringsadres of indien bij afhalen in Urn atelier AR het gekochte product in zijn handen zijn.

Urn atelier AR garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Maar is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De garantie geldt niet indien de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld. De eventuele meegeleverde gebruikshandleidingen niet of onvolledig gevolgd worden.

Overmacht

Onder overmacht verstaan we elke gebeurtenis die ontsnapt aan elke normale verwachting en buiten macht om de overeenkomst na te leven. Onder overmacht wordt verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties. In geval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen. De bestelling kan op een later tijdstip geleverd worden of ontbonden.

Vragen

Bij vragen neem contact op.